Torsdag den 23 maj 2024

TalarlistaKammarens talarlista 2024-05-23

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 23 maj 2024

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

3

Näringsutskottets betänkande NU14

 

 

 

Energipolitikens långsiktiga inriktning

 

 

 

1

Mats Green (M)

8

 

 

2

Tobias Andersson (SD)

10

 

 

3

Camilla Brodin (KD)

8

 

 

4

Fredrik Olovsson (S)

8

 

 

5

Louise Eklund (L)

8

 

 

6

Birger Lahti (V)

10

 

 

7

Rickard Nordin (C)

8

 

 

8

Linus Lakso (MP)

12

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.12

1.12

4

Näringsutskottets betänkande NU15

 

 

 

En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

 

 

 

1

Tobias Andersson (SD)

8

 

 

2

Rickard Nordin (C)

8

 

 

3

Monica Haider (S)

6

 

 

4

Linus Lakso (MP)

6

 

 

5

Mats Green (M)

8

 

 

6

Birger Lahti (V)

8

 

 

7

Camilla Brodin (KD)

8

 

 

8

Louise Eklund (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.00

2.12

5

Utrikesutskottets betänkande UU12

 

 

 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

 

 

1

Margareta Cederfelt (M)

10

 

 

2

Johan Büser (S)

10

 

 

3

Kerstin Lundgren (C)

6

 

 

4

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

4

 

 

6

Jacob Risberg (MP)

4

 

 

7

Arin Karapet (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.50

3.02

6

Utbildningsutskottets betänkande UbU13

 

 

 

Vuxenutbildning

 

 

 

1

Fredrik Malm (L)

6

 

 

2

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

 

 

3

Oliver Rosengren (M)

6

 

 

4

Patrick Reslow (SD)

8

 

 

5

Mathias Bengtsson (KD)

6

 

 

6

Daniel Riazat (V)

6

 

 

7

Anders Ådahl (C)

6

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.52

3.54

7

Trafikutskottets betänkande TU14

 

 

 

Luftfartsfrågor

 

 

 

1

Oskar Svärd (M)

8

 

 

2

Ulrika Heie (C)

8

 

 

3

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

4

Kadir Kasirga (S)

8

 

 

5

Helena Gellerman (L)

8

 

 

6

Rashid Farivar (SD)

8

 

 

7

Linus Lakso (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.56

4.50

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 50 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.