Torsdag den 20 april 2017

TalarlistaKammarens talarlista 2017-04-20

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 20 april 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Justitieutskottets betänkande JuU18

 

 

 

Polisfrågor

 

 

 

1

Elin Lundgren (S)

8

 

 

2

Krister Hammarbergh (M)

8

 

 

3

Adam Marttinen (SD)

8

 

 

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

 

 

5

Johan Hedin (C)

8

 

 

6

Linda Snecker (V)

8

 

 

7

Roger Haddad (L)

8

 

 

8

Andreas Carlson (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.02

1.02

10

Justitieutskottets betänkande JuU21

 

 

 

Unga lagöverträdare

 

 

 

1

Sultan Kayhan (S)

8

 

 

2

Ellen Juntti (M)

8

 

 

3

Adam Marttinen (SD)

8

 

 

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

 

 

5

Johan Hedin (C)

6

 

 

6

Roger Haddad (L)

6

 

 

7

Andreas Carlson (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.50

1.52

11

Försvarsutskottets betänkande FöU7

 

 

 

Samhällets krisberedskap

 

 

 

1

Allan Widman (L)

8

 

 

2

Lotta Olsson (M)

8

 

 

3

Roger Richtoff (SD)

8

 

 

4

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

5

Birger Lahti (V)

6

 

 

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

7

Paula Holmqvist (S)

8

 

 

8

Anders Schröder (MP)

8

 

 

9

Jan R Andersson (M)

8

 

 

10

Mikael Jansson (SD)

8

 

 

11

Kalle Olsson (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.26

3.18

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 18 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.