Till innehåll på sidan

Torsdag den 17 november 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-11-17

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 17 november 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

25

Finansutskottets betänkande FiU27

 

 

 

Ändringar i statens budget för 2022 – Försvarsmateriel till Ukraina

 

 

 

1

Edward Riedl (M)

6

 

 

2

Mikael Damberg (S)

6

 

 

3

Charlotte Quensel (SD)

6

 

 

4

Ali Esbati (V)

4

 

 

5

Martin Ådahl (C)

6

 

 

6

Hans Eklind (KD)

5

 

 

7

Janine Alm Ericson (MP)

6

 

 

8

Carl B Hamilton (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.45

0.45

26

Finansutskottets betänkande FiU13

 

 

 

Riksrevisionens rapport om statens finansiering av kommunerna

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.45

27

Justitieutskottets betänkande JuU2

 

 

 

Snabbare lagföring av brott

 

 

 

1

Gudrun Nordborg (V)

4

 

 

2

Ulrika Liljeberg (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.08

0.53

28

Justitieutskottets betänkande JuU3

 

 

 

Arrestantvakter och transportuppdrag

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.53

29

Trafikutskottets betänkande TU2

 

 

 

Åtgärder för att förhindra illegal handel via post

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.53

30

Trafikutskottets betänkande TU3

 

 

 

Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.53

31

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU3

 

 

 

Fördjupad uppföljning av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.53

32

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU4

 

 

 

Riksrevisionens rapport om den statliga lönegarantin

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.53

 

Totalt anmäld tid 0 tim. 53 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.