Till innehåll på sidan

Torsdag den 16 juni 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-06-16

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 16 juni 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Utbildningsutskottets betänkande UbU25

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

1

Josefin Malmqvist (M)

6

2

Patrick Reslow (SD)

6

3

Fredrik Christensson (C)

8

4

Daniel Riazat (V)

8

5

Christian Carlsson (KD)

6

6

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

7

Fredrik Malm (L)

6

8

Annika Hirvonen (MP)

8

9

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

10

____

____

1.06

1.06

16

Utbildningsutskottets betänkande UbU26

In- och utpasseringskontroller

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.