Torsdag den 15 februari 2024

TalarlistaKammarens talarlista 2024-02-15

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 15 februari 2024

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

 

 

Votering efter debattens slut i JuU11, dock tidigast kl. 15.20

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Justitieutskottets betänkande JuU11

 

 

 

Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

 

 

 

1

Lars Isacsson (S)

6

 

 

2

Linda W Snecker (V)

8

 

 

3

Ludvig Aspling (SD)

14

 

 

4

Ulrika Liljeberg (C)

8

 

 

5

Fredrik Kärrholm (M)

6

 

 

6

Rasmus Ling (MP)

8

 

 

7

Torsten Elofsson (KD)

8

 

 

8

Martin Melin (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

1.04

10

Justitieutskottets betänkande JuU9

 

 

 

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2022

 

 

 

1

Petter Löberg (S)

8

 

 

2

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

3

Pontus Andersson Garpvall (SD)

8

 

 

4

Fredrik Kärrholm (M)

6

 

 

5

Gudrun Nordborg (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

1.40

11

Justitieutskottets betänkande JuU10

 

 

 

2023 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar

 

 

 

1

Adam Marttinen (SD)

6

 

 

2

Mikael Damsgaard (M)

6

 

 

3

Gudrun Nordborg (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.18

1.58

12

Näringsutskottets betänkande NU7

 

 

 

Immaterialrättsfrågor

 

 

 

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

 

 

2

Aida Birinxhiku (S)

8

 

 

3

Lili André (KD)

8

 

 

4

Johnny Svedin (SD)

8

 

 

5

Louise Eklund (L)

6

 

 

6

Lorena Delgado Varas (V)

8

 

 

7

Elisabeth Thand Ringqvist (C)

8

 

 

8

Amanda Lind (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.02

3.00

13

Näringsutskottets betänkande NU8

 

 

 

Mineralpolitik

 

 

 

1

Mats Green (M)

8

 

 

2

Isak From (S)

8

 

 

3

Camilla Brodin (KD)

6

 

 

4

Eric Palmqvist (SD)

8

 

 

5

Louise Eklund (L)

6

 

 

6

Lorena Delgado Varas (V)

8

 

 

7

Elisabeth Thand Ringqvist (C)

8

 

 

8

Katarina Luhr (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.00

4.00

14

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU7

 

 

 

Skogspolitik

 

 

 

1

John Widegren (M)

8

 

 

2

Emma Nohrén (MP)

8

 

 

3

Kajsa Fredholm (V)

8

 

 

4

Malin Larsson (S)

8

 

 

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

6

Mattias Eriksson Falk (SD)

8

 

 

7

Elin Nilsson (L)

8

 

 

8

Helena Lindahl (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

5.04

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 4 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.