Tisdag den 9 april 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-04-09

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Tisdagen den 9 april 2019

Kl.

13.00

Arbetsplenum

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Gemensam debatt SfU16, SfU17, SfU18 och SfU19

9

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU16

Migration och asylpolitik

1

Arin Karapet (M)

10

2

Paula Bieler (SD)

12

3

Johanna Jönsson (C)

10

4

Christina Höj Larsen (V)

12

5

Hans Eklind (KD)

10

6

Fredrik Malm (L)

10

7

Carina Ohlsson (S)

10

8

Rasmus Ling (MP)

8

9

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

10

____

____

1.32

1.32

10

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU17

Anhöriginvandring

____

____

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.