Tisdag den 29 maj 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-05-29

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Tisdagen den 29 maj 2018

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

18

Näringsutskottets betänkande NU16

 

 

 

En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri

 

 

 

1

Jennie Nilsson (S)

8

 

 

2

Josef Fransson (SD)

8

 

 

3

Lorentz Tovatt (MP)

4

 

 

4

Birger Lahti (V)

6

 

 

5

Lars Hjälmered (M)

8

 

 

6

Helena Lindahl (C)

8

 

 

7

Larry Söder (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.50

0.50

19

Näringsutskottets betänkande NU18

 

 

 

Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

 

 

 

1

Lars Hjälmered (M)

8

 

 

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

 

 

3

Helena Lindahl (C)

6

 

 

4

Larry Söder (KD)

8

 

 

5

Karl Längberg (S)

8

 

 

6

Lise Nordin (MP)

8

 

 

7

Birger Lahti (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

1.42

20

Trafikutskottets betänkande TU15

 

 

 

Väg- och fordonsfrågor

 

 

 

1

Karin Svensson Smith (MP)

8

 

 

2

Jasenko Omanovic (S)

8

 

 

3

Sten Bergheden (M)

8

 

 

4

Per Klarberg (SD)

6

 

 

5

Anders Åkesson (C)

8

 

 

6

Emma Wallrup (V)

6

 

 

7

Nina Lundström (L)

6

 

 

8

Robert Halef (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

2.40

21

Trafikutskottets betänkande TU16

 

 

 

Sjöfartsfrågor

 

 

 

1

Boriana Åberg (M)

8

 

 

2

Jimmy Ståhl (SD)

8

 

 

3

Anders Åkesson (C)

8

 

 

4

Emma Wallrup (V)

8

 

 

5

Nina Lundström (L)

8

 

 

6

Robert Halef (KD)

8

 

 

7

Karin Svensson Smith (MP)

8

 

 

8

Suzanne Svensson (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

3.44

22

Konstitutionsutskottets betänkande KU21

 

 

 

Behandlingen av riksdagens skrivelser

 

 

 

1

Andreas Norlén (M)

8

 

 

2

Laila Naraghi (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.16

4.00

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU22

 

 

 

Följdändringar till ny förvaltningslag

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

4.00

24

Konstitutionsutskottets betänkande KU39

 

 

 

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2017

 

 

 

1

Ida Drougge (M)

4

 

 

2

Veronica Lindholm (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.10

4.10

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 10 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.