Tisdag den 28 maj 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-05-28

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Tisdagen den 28 maj 2019

Kl.

12.00

 

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll

 

 

 

Arbetsplenum

 

15.30

 

Votering

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Finansutskottets betänkande FiU38

 

 

 

Vissa betaltjänstfrågor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

13

Finansutskottets betänkande FiU40

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

14

Justitieutskottets betänkande JuU26

 

 

 

Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

15

Socialutskottets betänkande SoU18

 

 

 

Reglering av alkoglass m.fl. produkter

 

 

 

1

Johan Hultberg (M)

4

 

 

2

Lena Emilsson (S)

4

 

 

3

Christina Östberg (SD)

4

 

 

4

Anders W Jonsson (C)

4

 

 

5

Michael Anefur (KD)

4

 

 

6

Barbro Westerholm (L)

4

 

 

7

Pernilla Stålhammar (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.28

0.28

16

Socialutskottets betänkande SoU19

 

 

 

Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.28

17

Trafikutskottets betänkande TU12

 

 

 

Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

 

 

 

1

Thomas Morell (SD)

6

 

 

2

Teres Lindberg (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.10

0.38

18

Trafikutskottets betänkande TU15

 

 

 

Luftfartsfrågor

 

 

 

1

Åsa Coenraads (M)

8

 

 

2

Patrik Jönsson (SD)

8

 

 

3

Anders Åkesson (C)

8

 

 

4

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

5

Helena Gellerman (L)

8

 

 

6

Jens Holm (V)

8

 

 

7

Denis Begic (S)

8

 

 

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

1.42

19

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU14

 

 

 

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet

 

 

 

1

Nooshi Dadgostar (V)

6

 

 

2

Erica Nådin (S)

5

 

 

3

Katarina Brännström (M)

5

 

 

4

Solveig Zander (C)

5

 

 

5

Hans Eklind (KD)

5

 

 

6

Barbro Westerholm (L)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.31

2.13

20

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU15

 

 

 

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

 

 

 

1

Hanna Westerén (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.04

2.17

21

Utbildningsutskottets betänkande UbU20

 

 

 

Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.17

22

Skatteutskottets betänkande SkU19

 

 

 

Vissa inkomstskatteändringar

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.17

23

Skatteutskottets betänkande SkU20

 

 

 

Höjt tak för RUT-avdrag

 

 

 

1

Boriana Åberg (M)

10

 

 

2

Tony Haddou (V)

12

 

 

3

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

4

Peter Persson (S)

6

 

 

5

David Lång (SD)

6

 

 

6

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

7

Joar Forssell (L)

6

 

 

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

3.17

24

Skatteutskottets betänkande SkU21

 

 

 

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

 

 

 

1

Tony Haddou (V)

10

 

 

2

Peter Persson (S)

6

 

 

3

Kjell Jansson (M)

4

 

 

4

Eric Westroth (SD)

4

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

6

Joar Forssell (L)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.36

3.53

25

Skatteutskottets betänkande SkU22

 

 

 

Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

 

 

 

1

Niklas Wykman (M)

8

 

 

2

Staffan Eklöf (SD)

8

 

 

3

Tony Haddou (V)

8

 

 

4

Hillevi Larsson (S)

8

 

 

5

Per Åsling (C)

8

 

 

6

Magnus Jacobsson (KD)

6

 

 

7

Joar Forssell (L)

8

 

 

8

Rebecka Le Moine (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.02

4.55

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 55 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.