Onsdag den 27 maj 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-05-27

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 27 maj 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

14

Finansutskottets betänkande FiU59

 

 

 

Extra ändringsbudget för 2020 – Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset

 

 

 

1

Charlotte Quensel (SD)

7

 

 

2

Jakob Forssmed (KD)

10

 

 

3

Fredrik Olovsson (S)

6

 

 

4

Elisabeth Svantesson (M)

6

 

 

5

Emil Källström (C)

6

 

 

6

Ulla Andersson (V)

6

 

 

7

Joar Forssell (L)

6

 

 

8

Karolina Skog (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.53

0.53

15

Trafikutskottets betänkande TU16

 

 

 

Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.53

16

Trafikutskottets betänkande TU18

 

 

 

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

 

 

 

1

Maria Stockhaus (M)

6

 

 

2

Thomas Morell (SD)

6

 

 

3

Magnus Jacobsson (KD)

6

 

 

4

Teres Lindberg (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.22

1.15

17

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU12

 

 

 

Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

 

 

 

1

Maria Stockhaus (M)

5

 

 

2

Alexander Christiansson (SD)

5

 

 

3

Sofia Damm (KD)

6

 

 

4

Johanna Haraldsson (S)

8

 

 

5

Martin Ådahl (C)

8

 

 

6

Ali Esbati (V)

6

 

 

7

Gulan Avci (L)

8

 

 

8

Leila Ali-Elmi (MP)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.51

2.06

18

Civilutskottets betänkande CU20

 

 

 

Några fastighetsrättsliga frågor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.06

19

Utbildningsutskottets betänkande UbU19

 

 

 

En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.06

20

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU23

 

 

 

Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag

 

 

 

1

Mattias Vepsä (S)

6

 

 

2

Julia Kronlid (SD)

4

 

 

3

Solveig Zander (C)

6

 

 

4

Pia Steensland (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.22

2.28

21

Utrikesutskottets betänkande UU17

 

 

 

Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

 

 

 

1

Magdalena Schröder (M)

6

 

 

2

Ludvig Aspling (SD)

10

 

 

3

Kerstin Lundgren (C)

6

 

 

4

Lars Adaktusson (KD)

8

 

 

5

Fredrik Malm (L)

6

 

 

6

Annika Strandhäll (S)

8

 

 

7

Yasmine Posio (V)

8

 

 

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

9

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.10

3.38

22

Näringsutskottets betänkande NU16

 

 

 

Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

 

 

 

1

Helene Hellmark Knutsson (S)

6

 

 

2

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

6

 

 

3

Tobias Andersson (SD)

6

 

 

4

Per Schöldberg (C)

4

 

 

5

Lorena Delgado Varas (V)

5

 

 

6

Camilla Brodin (KD)

6

 

 

7

Arman Teimouri (L)

6

 

 

8

Amanda Palmstierna (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.45

4.23

23

Näringsutskottets betänkande NU17

 

 

 

Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

 

 

 

1

Mathias Tegnér (S)

8

 

 

2

Lorena Delgado Varas (V)

5

 

 

3

Amanda Palmstierna (MP)

6

 

 

4

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

 

 

5

Tobias Andersson (SD)

4

 

 

6

Per Schöldberg (C)

4

 

 

7

Camilla Brodin (KD)

4

 

 

8

Arman Teimouri (L)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.43

5.06

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 6 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.