Onsdag den 27 februari 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-02-27

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 27 februari 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

44

Konstitutionsutskottets betänkande KU16

 

 

 

Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

 

 

 

1

Hans Ekström (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.04

0.04

45

Konstitutionsutskottets betänkande KU18

 

 

 

Allmänna helgdagar m.m.

 

 

 

1

Per Söderlund (SD)

4

 

 

2

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

3

Per-Arne Håkansson (S)

4

 

 

4

Erik Ottoson (M)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.18

0.22

46

Konstitutionsutskottets betänkande KU19

 

 

 

Trossamfund och begravningsfrågor

 

 

 

1

Erik Ottoson (M)

4

 

 

2

Jessica Wetterling (V)

4

 

 

3

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

4

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

5

Per-Arne Håkansson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.26

0.48

47

Justitieutskottets betänkande JuU8

 

 

 

2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.48

48

Justitieutskottets betänkande JuU9

 

 

 

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.48

49

Näringsutskottets betänkande NU4

 

 

 

Statliga företag

 

 

 

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

 

 

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

4

 

 

3

Annika Qarlsson (C)

6

 

 

4

Birger Lahti (V)

8

 

 

5

Camilla Brodin (KD)

6

 

 

6

Arman Teimouri (L)

6

 

 

7

Mathias Tegnér (S)

8

 

 

8

Lorentz Tovatt (MP)

6

 

 

9

Charlotte Quensel (SD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.54

1.42

50

Försvarsutskottets betänkande FöU10

 

 

 

Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå

 

 

 

1

Mikael Oscarsson (KD)

6

 

 

2

Allan Widman (L)

6

 

 

3

Paula Holmqvist (S)

6

 

 

4

Alexandra Anstrell (M)

8

 

 

5

Roger Richtoff (SD)

2

 

 

6

Lars Thomsson (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.34

2.16

51

Försvarsutskottets betänkande FöU6

 

 

 

Försvarspolitik

 

 

 

1

Pål Jonson (M)

8

 

 

2

Roger Richtoff (SD)

8

 

 

3

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

4

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

5

Allan Widman (L)

8

 

 

6

Mattias Ottosson (S)

8

 

 

7

Hanna Gunnarsson (V)

6

 

 

8

Elisabeth Falkhaven (MP)

6

 

 

9

Lars Thomsson (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

3.20

52

Socialutskottets betänkande SoU7

 

 

 

Apoteks- och läkemedelsfrågor

 

 

 

1

Ulrika Jörgensen (M)

6

 

 

2

Clara Aranda (SD)

6

 

 

3

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

4

Pia Steensland (KD)

6

 

 

5

Lina Nordquist (L)

6

 

 

6

Mikael Dahlqvist (S)

6

 

 

7

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

4.08

53

Utbildningsutskottets betänkande UbU6

 

 

 

Lärosätenas lokalförsörjning

 

 

 

1

Ilona Szatmari Waldau (V)

5

 

 

2

Tomas Kronståhl (S)

5

 

 

3

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

5

 

 

4

Robert Stenkvist (SD)

4

 

 

5

Mats Berglund (MP)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.24

4.32

54

Trafikutskottets betänkande TU4

 

 

 

It- och postfrågor

 

 

 

1

Anders Hansson (M)

8

 

 

2

Jimmy Ståhl (SD)

7

 

 

3

Mikael Larsson (C)

8

 

 

4

Jessica Thunander (V)

8

 

 

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

6

Helena Gellerman (L)

6

 

 

7

Denis Begic (S)

8

 

 

8

Emma Berginger (MP)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.58

5.30

55

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU5

 

 

 

Cirkulär ekonomi

 

 

 

1

Betty Malmberg (M)

8

 

 

2

Martin Kinnunen (SD)

6

 

 

3

Magnus Ek (C)

8

 

 

4

Elin Segerlind (V)

8

 

 

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

 

 

6

Tina Acketoft (L)

6

 

 

7

Marlene Burwick (S)

8

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.58

6.28

56

Skatteutskottets betänkande SkU6

 

 

 

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

6.28

 

Totalt anmäld tid 6 tim. 28 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.