Onsdag den 26 januari 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-01-26

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 26 januari 2022

Kl.

09.00

 

EU-politisk debatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

EU-politisk debatt

 

 

 

Debattregler

 

Statsrådet inleder debatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Detta anförande får ta högst 15 minuter. Ledamot från det största oppositionspartiet har rätt till ett anförande på 7 minuter. Övriga har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.

Därefter följer en andra omgång med anföranden på längst 2 minuter. På det andra anförandet gäller fri replikrätt för debattdeltagarna i partistorleksordning. Duellmetoden tillämpas med replikrätt på högs 1 minut (totalt 4 minuter per duell).
Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

 

Tid för anförande i minuter

 

 

 

Omgång 1 Anförande utan repliker (min)

Omgång 2 Anförande med fri replikrätt (min)

 

1

Statsrådet Hans Dahlgren (S)

15

2

 

2

Jessika Roswall (M)

7

2

 

3

Martin Kinnunen (SD)

5

2

 

4

Magnus Ek (C)

5

2

 

5

Ilona Szatmari Waldau (V)

5

2

 

6

Sofia Damm (KD)

5

2

 

7

Maria Nilsson (L)

5

2

 

8

Maria Ferm (MP)

5

2

 

Beräknad talartid är cirka 3 timmar och 30 minuter

 

 

 

 

6

Konstitutionsutskottets betänkande KU4

 

 

 

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

 

 

 

1

Karin Enström (M)

6

 

 

2

Mikael Strandman (SD)

4

 

 

3

Linda Modig (C)

8

 

 

4

Jessica Wetterling (V)

8

 

 

5

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

6

Hans Ekström (S)

8

 

 

7

Tina Acketoft (L)

8

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

0.54

7

Konstitutionsutskottets betänkande KU7

 

 

 

Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.54

8

Konstitutionsutskottets betänkande KU9

 

 

 

Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land

 

 

 

1

Fredrik Lindahl (SD)

8

 

 

2

Per-Arne Håkansson (S)

6

 

 

3

Erik Ottoson (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.20

1.14

9

Konstitutionsutskottets betänkande KU33

 

 

 

 

 

 

 

Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

 

 

 

1

Erik Ottoson (M)

8

 

 

2

Lars Andersson (SD)

8

 

 

3

Linda Modig (C)

8

 

 

4

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

5

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

6

Tina Acketoft (L)

8

 

 

7

Anna Sibinska (MP)

8

 

 

8

Hans Ekström (S)

4

 

 

9

Josef Fransson (SD)

6

 

 

10

Laila Naraghi (S)

8

 

 

11

Mikael Strandman (SD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.16

2.30

10

Utbildningsutskottets betänkande UbU10

 

 

 

Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

 

 

 

1

Linus Sköld (S)

8

 

 

2

Noria Manouchi (M)

7

 

 

3

Richard Jomshof (SD)

8

 

 

4

Niels Paarup-Petersen (C)

8

 

 

5

Daniel Riazat (V)

8

 

 

6

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

7

Joar Forssell (L)

8

 

 

8

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.01

3.31

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 31 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.