Onsdag den 26 april 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-04-26

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 26 april 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Näringsutskottets betänkande NU9

 

 

 

Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

 

 

 

1

Mats Green (M)

8

 

 

2

Monica Haider (S)

8

 

 

3

Camilla Brodin (KD)

8

 

 

4

Jessica Stegrud (SD)

8

 

 

5

Louise Eklund (L)

8

 

 

6

Birger Lahti (V)

8

 

 

7

Rickard Nordin (C)

8

 

 

8

Marielle Lahti (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

1.04

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU24

 

 

 

Offentlig förvaltning

 

 

 

1

Ulrik Nilsson (M)

8

 

 

2

Ida Karkiainen (S)

8

 

 

3

Jessica Wetterling (V)

6

 

 

4

Fredrik Lindahl (SD)

6

 

 

5

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

6

Malin Björk (C)

6

 

 

7

Malin Danielsson (L)

6

 

 

8

Jan Riise (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

1.56

21

Konstitutionsutskottets betänkande KU30

 

 

 

Författningsfrågor

 

 

 

1

Ulrik Nilsson (M)

8

 

 

2

Ida Karkiainen (S)

8

 

 

3

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

4

Lars Andersson (SD)

6

 

 

5

Malin Danielsson (L)

6

 

 

6

Jessica Wetterling (V)

8

 

 

7

Malin Björk (C)

6

 

 

8

Jan Riise (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

2.50

22

Finansutskottets betänkande FiU23

 

 

 

Riksbankens årsredovisning och förvaltning 2022

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.50

23

Finansutskottets betänkande FiU37

 

 

 

Ett likviditetsverktyg för fonder

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.50

24

Kulturutskottets betänkande KrU9

 

 

 

Frågor om public service och film

 

 

 

1

Kristina Axén Olin (M)

5

 

 

2

Amanda Lind (MP)

8

 

 

3

Roland Utbult (KD)

6

 

 

4

Lawen Redar (S)

8

 

 

5

Robert Hannah (L)

6

 

 

6

Leonid Yurkovskiy (SD)

6

 

 

7

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

8

Anne-Li Sjölund (C)

6

 

 

9

Lars Mejern Larsson (S)

4

 

 

10

Jonas Andersson (SD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.03

3.53

25

Kulturutskottets betänkande KrU11

 

 

 

Idrott- och friluftslivsfrågor

 

 

 

1

Emma Ahlström Köster (M)

6

 

 

2

Amanda Lind (MP)

8

 

 

3

Roland Utbult (KD)

8

 

 

4

Ewa Pihl Krabbe (S)

8

 

 

5

Robert Hannah (L)

6

 

 

6

Jonas Andersson (SD)

5

 

 

7

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

8

Anne-Li Sjölund (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.55

4.48

26

Utbildningsutskottets betänkande UbU9

 

 

 

Vuxenutbildning

 

 

 

1

Fredrik Malm (L)

6

 

 

2

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

 

 

3

Oliver Rosengren (M)

8

 

 

4

Patrick Reslow (SD)

6

 

 

5

Mathias Bengtsson (KD)

8

 

 

6

Daniel Riazat (V)

8

 

 

7

Anders Ådahl (C)

8

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

5.48

27

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU8

 

 

 

Arbetsmiljö och arbetstid

 

 

 

1

Saila Quicklund (M)

8

 

 

2

Magnus Persson (SD)

8

 

 

3

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

4

Johanna Haraldsson (S)

8

 

 

5

Camilla Mårtensen (L)

6

 

 

6

Ciczie Weidby (V)

8

 

 

7

Jonny Cato (C)

8

 

 

8

Leila Ali Elmi (MP)

6

 

 

9

Jim Svensk Larm (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

6.52

28

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU9

 

 

 

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

 

 

 

1

Merit Frost Lindberg (M)

8

 

 

2

Serkan Köse (S)

8

 

 

3

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

4

Erik Hellsborn (SD)

6

 

 

5

Camilla Mårtensen (L)

6

 

 

6

Ciczie Weidby (V)

8

 

 

7

Jonny Cato (C)

8

 

 

8

Leila Ali Elmi (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

7.50

 

Totalt anmäld tid 7 tim. 50 min.

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.