Onsdag den 25 maj 2016

TalarlistaKammarens talarlista 2016-05-25

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 25 maj 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (minuter)

Ackumulerad tid

21

Konstitutionsutskottets betänkande KU26

Elektroniskt kungörande av författningar

____

____

0.00

0.00

22

Finansutskottets betänkande FiU32

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

____

____

0.00

0.00

23

Trafikutskottets betänkande TU18

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

____

____

0.00

0.00

24

Skatteutskottets betänkande SkU26

Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

1

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

6

2

Olle Felten (SD)

8

3

Staffan

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.