Onsdag den 23 november 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-11-23

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 23 november 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Konstitutionsutskottets betänkande KU2

 

 

 

En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning (vilande grundlagsförslag)

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

13

Konstitutionsutskottets betänkande KU8

 

 

 

En ny riksbankslag (vilande grundlagsförslag m.m.)

 

 

 

1

Ingela Nylund Watz (S)

8

 

 

2

Ali Esbati (V)

8

 

 

3

Ulrik Nilsson (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.24

0.24

14

Konstitutionsutskottets betänkande KU9

 

 

 

Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut (vilande grundlagsförslag)

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.24

15

Konstitutionsutskottets betänkande KU13

 

 

 

Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

 

 

 

1

Ida Karkiainen (S)

6

 

 

2

Malin Björk (C)

6

 

 

3

Victoria Tiblom (SD)

6

 

 

4

Lars Engsund (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.24

0.48

16

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU5

 

 

 

Förvalsalternativet inom premiepensionen

 

 

 

1

Kalle Olsson (S)

4

 

 

2

Ilona Szatmári Waldau (V)

8

 

 

3

Daniel Persson (SD)

6

 

 

4

Janine Alm Ericson (MP)

6

 

 

5

Ulrika Heindorff (M)

6

 

 

6

Mauricio Rojas (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.38

1.26

17

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU6

 

 

 

Anmälan av föreskrifter om att ytterligare kategorier av fördrivna personer ska ges tillfälligt skydd

 

 

 

1

Magnus Resare (M)

4

 

 

2

Annika Hirvonen (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.10

1.36

18

Kulturutskottets betänkande KrU2

 

 

 

En förstärkt spelreglering

 

 

 

1

Kristina Axén Olin (M)

6

 

 

2

Amanda Lind (MP)

6

 

 

3

Azadeh Rojhan (S)

6

 

 

4

Jonas Andersson (SD)

6

 

 

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

6

Catarina Deremar (C)

6

 

 

7

Rickard Nordin (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.44

2.20

19

Kulturutskottets betänkande KrU4

 

 

 

Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin

 

 

 

1

Amanda Lind (MP)

6

 

 

2

Lawen Redar (S)

6

 

 

3

Angelika Bengtsson (SD)

5

 

 

4

Kristina Axén Olin (M)

5

 

 

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

6

 

 

6

Anne-Li Sjölund (C)

4

 

 

7

Roland Utbult (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.38

2.58

20

Finansutskottets betänkande FiU7

 

 

 

Sveriges genomförande av Agenda 2030

 

 

 

1

Håkan Svenneling (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.06

3.04

21

Finansutskottets betänkande FiU8

 

 

 

Medgivande för Riksbanken att ingå avtal om lån till Internationella valutafonden

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

3.04

22

Finansutskottets betänkande FiU15

 

 

 

Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

3.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Socialutskottets betänkande SoU2

 

 

 

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2021

 

 

 

1

Christian Carlsson (KD)

6

 

 

2

Ulrika Westerlund (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.12

3.16

24

Socialutskottets betänkande SoU3

 

 

 

Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

 

 

 

1

Christian Carlsson (KD)

6

 

 

2

Yasmine Bladelius (S)

6

 

 

3

Linda Lindberg (SD)

6

 

 

4

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

5

Johan Hultberg (M)

6

 

 

6

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

7

Lina Nordquist (L)

6

 

 

8

Ulrika Westerlund (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

4.04

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 4 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.