Onsdag den 21 december 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-12-21

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 21 december 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

 

 

 

Avslutning

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

20

Finansutskottets betänkande FiU2

 

 

 

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

 

 

 

1

Ida Drougge (M)

8

 

 

2

Adnan Dibrani (S)

6

 

 

3

Ilona Szatmári Waldau (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.20

0.20

21

Finansutskottets betänkande FiU3

 

 

 

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 

 

 

1

Mattias Eriksson Falk (SD)

8

 

 

2

Eva Lindh (S)

10

 

 

3

Jan Ericson (M)

8

 

 

4

Ilona Szatmári Waldau (V)

8

 

 

5

Yusuf Aydin (KD)

8

 

 

6

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.50

1.10

22

Finansutskottets betänkande FiU4

 

 

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.10

23

Finansutskottets betänkande FiU5

 

 

 

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

 

 

 

1

Charlotte Quensel (SD)

8

 

 

2

Björn Wiechel (S)

8

 

 

3

Jan Ericson (M)

8

 

 

4

Ilona Szatmári Waldau (V)

6

 

 

5

Hans Eklind (KD)

8

 

 

6

Martin Ådahl (C)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.43

1.53

24

Skatteutskottets betänkande SkU6

 

 

 

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.53

25

Skatteutskottets betänkande SkU9

 

 

 

En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

 

 

 

1

Mathias Tegnér (S)

5

 

 

2

Rickard Nordin (C)

4

 

 

3

Marielle Lahti (MP)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.14

2.07

26

Utbildningsutskottets betänkande UbU1 (forts.)

 

 

 

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

 

 

 

1

Mathias Bengtsson (KD)

8

 

 

2

Mats Wiking (S)

8

 

 

3

Robert Stenkvist (SD)

8

 

 

4

Anders Ådahl (C)

8

 

 

5

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

8

 

 

6

Samuel Gonzalez Westling (V)

8

 

 

7

Lorena Delgado Varas (V)

8

 

 

8

Amanda Lind (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

3.07

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 7 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.