Onsdag den 20 mars 2024

TalarlistaKammarens talarlista 2024-03-20

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 20 mars 2024

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Parentation

 

 

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Utrikespolitisk debatt med anledning av Sveriges medlemskap i Nato

 

 

 

Debattregler

 

Utrikesministern inleder debatten med att presentera regeringens utrikespolitiska deklaration med anledning av Sveriges medlemskap i Nato. Anförandet får ta längst 20 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning. Dessa anföranden får ta längst 8 minuter.

På samtliga anföranden föreligger fri replikrätt för debattdeltagarna (partierna i storleksordning).

Duellmetoden tillämpas med repliker på längst 2 respektive 1 minut (totalt 6 minuter per duell).

Anförandena hålls i talarstolen; replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

 

Tid för anförande

 

1

Utrikesminister Tobias Billström (M)

20

 

2

Morgan Johansson (S)

8

 

3

Aron Emilsson (SD)

8

 

4

Håkan Svenneling (V)

8

 

5

Kerstin Lundgren (C)

8

 

6

Magnus Berntsson (KD)

8

 

7

Emma Berginger (MP)

8

 

8

Fredrik Malm (L)

8

 

Uppskattad tid är cirka 3-4 timmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Finansutskottets betänkande FiU33

 

 

 

Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

 

 

 

1

Edward Riedl (M)

8

 

 

2

Joakim Sandell (S)

6

 

 

3

Charlotte Quensel (SD)

8

 

 

4

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

8

 

 

5

Martin Ådahl (C)

6

 

 

6

Hans Eklind (KD)

6

 

 

7

Emma Berginger (MP)

6

 

 

8

Anna Starbrink (L)

8

 

 

9

Mattias Eriksson Falk (SD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.00

1.00

36

Näringsutskottets utlåtande NU16

 

 

 

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om att underlätta gränsöverskridande lösningar

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.00

37

Trafikutskottets betänkande TU10

 

 

 

En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.00

38

Trafikutskottets betänkande TU11

 

 

 

Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.00

39

Trafikutskottets betänkande TU9

 

 

 

Yrkestrafik och taxi

 

 

 

1

Sten Bergheden (M)

10

 

 

2

Ulrika Heie (C)

8

 

 

3

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

4

Kadir Kasirga (S)

8

 

 

5

Helena Gellerman (L)

8

 

 

6

Thomas Morell (SD)

10

 

 

7

Linus Lakso (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.00

2.00

40

Konstitutionsutskottets betänkande KU9

 

 

 

Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

 

 

 

1

Susanne Nordström (M)

8

 

 

2

Peter Hedberg (S)

8

 

 

3

Jan Riise (MP)

6

 

 

4

Victoria Tiblom (SD)

6

 

 

5

Malin Danielsson (L)

6

 

 

6

Jessica Wetterling (V)

6

 

 

7

Malin Björk (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.46

2.46

41

Konstitutionsutskottets utlåtande KU19

 

 

 

Rapport om subsidiaritet och proportionalitet och om förbindelserna med de nationella parlamenten

 

 

 

1

Mariya Voyvodova (S)

6

 

 

2

Lars Andersson (SD)

6

 

 

3

Ulrik Nilsson (M)

6

 

 

4

Jessica Wetterling (V)

6

 

 

5

Jan Riise (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.30

3.16

42

Finansutskottets betänkande FiU22

 

 

 

Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

 

 

 

1

Ida Drougge (M)

6

 

 

2

Björn Wiechel (S)

6

 

 

3

Yusuf Aydin (KD)

6

 

 

4

David Perez (SD)

6

 

 

5

Samuel Gonzalez Westling (V)

6

 

 

6

Martin Ådahl (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

3.52

43

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU6

 

 

 

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

 

 

 

1

Arin Karapet (M)

8

 

 

2

Sofia Amloh (S)

8

 

 

3

Camilla Rinaldo Miller (KD)

8

 

 

4

Michael Rubbestad (SD)

12

 

 

5

Gulan Avci (L)

8

 

 

6

Ciczie Weidby (V)

8

 

 

7

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.08

5.00

44

Civilutskottets betänkande CU12

 

 

 

Fastighetsrätt

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

5.00

45

Civilutskottets betänkande CU17

 

 

 

Hyresrätt m.m.

 

 

 

1

Markus Kallifatides (S)

8

 

 

2

Malcolm Momodou Jallow (V)

10

 

 

3

David Josefsson (M)

12

 

 

4

Roger Hedlund (SD)

8

 

 

5

Alireza Akhondi (C)

10

 

 

6

Katarina Luhr (MP)

8

 

 

7

Larry Söder (KD)

6

 

 

8

Jakob Olofsgård (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.08

6.08

 

Totalt anmäld tid 6 tim. 8 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.