Onsdag den 2 december 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-12-02

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 2 december 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Konstitutionsutskottets betänkande KU1

 

 

 

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

 

1

Lars Jilmstad (M)

6

 

 

2

Matheus Enholm (SD)

6

 

 

3

Mia Sydow Mölleby (V)

8

 

 

4

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

5

Hans Ekström (S)

8

 

 

6

Per Schöldberg (C)

6

 

 

7

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.46

0.46

23

Skatteutskottets betänkande SkU1

 

 

 

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

 

1

Niklas Wykman (M)

6

 

 

2

Eric Westroth (SD)

6

 

 

3

Tony Haddou (V)

6

 

 

4

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

5

Jörgen Hellman (S)

6

 

 

6

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

7

Gulan Avci (L)

6

 

 

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

1.34

24

Skatteutskottets betänkande SkU7

 

 

 

Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.34

25

Skatteutskottets betänkande SkU13

 

 

 

Pausad BNP-indexering för drivmedel

 

 

 

1

Boriana Åberg (M)

8

 

 

2

David Lång (SD)

6

 

 

3

Sultan Kayhan (S)

8

 

 

4

Rickard Nordin (C)

6

 

 

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

6

Lorentz Tovatt (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.42

2.16

26

Skatteutskottets betänkande SkU14

 

 

 

Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt

 

 

 

1

Sultan Kayhan (S)

8

 

 

2

Niklas Wykman (M)

8

 

 

3

David Lång (SD)

6

 

 

4

Alireza Akhondi (C)

6

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

6

Gulan Avci (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.40

2.56

27

Civilutskottets betänkande CU4

 

 

 

Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

 

 

 

1

David Josefsson (M)

6

 

 

2

Mikael Eskilandersson (SD)

6

 

 

3

Larry Söder (KD)

4

 

 

4

Emma Hult (MP)

2

 

 

5

Ola Möller (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.24

3.20

28

Civilutskottets betänkande CU5

 

 

 

Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

 

 

 

1

David Josefsson (M)

6

 

 

2

Malin Danielsson (L)

4

 

 

3

Emma Hult (MP)

2

 

 

4

Ola Möller (S)

6

 

 

5

Mikael Eskilandersson (SD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.22

3.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Civilutskottets betänkande CU1

 

 

 

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

 

1

Josefin Malmqvist (M)

6

 

 

2

Roger Hedlund (SD)

8

 

 

3

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

 

 

4

Larry Söder (KD)

6

 

 

5

Malin Danielsson (L)

8

 

 

6

Emma Hult (MP)

8

 

 

7

Johan Löfstrand (S)

8

 

 

8

Ola Johansson (C)

8

 

 

9

Mikael Eskilandersson (SD)

8

 

 

10

Jon Thorbjörnson (V)

8

 

 

11

Anne-Li Sjölund (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.20

5.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Utrikesutskottets betänkande UU1

 

 

 

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

 

1

Hans Rothenberg (M)

8

 

 

2

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

3

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

4

Lars Adaktusson (KD)

8

 

 

5

Fredrik Malm (L)

8

 

 

6

Kenneth G Forslund (S)

8

 

 

7

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

8

Robert Halef (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

6.06

 

Totalt anmäld tid 6 tim. 6 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.