Onsdag den 2 december 2015

TalarlistaKammarens talarlista 2015-12-02

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 2 december 2015

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU1

 

 

 

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6 minuter i debatterna om utgiftsområden.

 

 

 

 

1

Hanif Bali (M)

6

 

 

2

Paula Bieler (SD)

6

 

 

3

Johanna Jönsson (C)

6

 

 

4

Christina Höj Larsen (V)

6

 

 

5

Fredrik Malm (L)

6

 

 

6

Désirée Pethrus (KD)

6

 

 

7

Annelie Karlsson (S)

6

 

 

8

Magda Rasmusson (MP)

6

 

 

9

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

6

 

 

10

Jenny Petersson (M)

6

 

 

11

Annika Qarlsson (C)

6

 

 

12

Ann-Christin Ahlberg (S)

6

 

 

13

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

 

 

14

Eva-Lena Jansson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.24

1.24

17

Utbildningsutskottets betänkande UbU2

 

 

 

Utgiftsområde 15 Studiestöd

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6 minuter i debatterna om utgiftsområden.

 

 

 

 

1

Ida Drougge (M)

6

 

 

2

Stefan Jakobsson (SD)

8

 

 

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

6

 

 

4

Christer Nylander (L)

6

 

 

5

Annika Eclund (KD)

6

 

 

6

Lena Emilsson (S)

6

 

 

7

Jabar Amin (MP)

6

 

 

8

Daniel Riazat (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.50

2.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Konstitutionsutskottets betänkande KU1

 

 

 

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6 minuter i debatterna om utgiftsområden.

 

 

 

 

1

Andreas Norlén (M)

6

 

 

2

Jonas Millard (SD)

5

 

 

3

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

 

 

4

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

5

Mathias Sundin (L)

6

 

 

6

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

7

Björn von Sydow (S)

6

 

 

8

Agneta Börjesson (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.45

2.59

19

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU5

 

 

 

Anläggningsbesked för biodrivmedel

 

 

 

1

Gunilla Nordgren (M)

6

 

 

2

Martin Kinnunen (SD)

6

 

 

3

Kristina Yngwe (C)

6

 

 

4

Lars Tysklind (L)

5

 

 

5

Lars-Axel Nordell (KD)

5

 

 

6

Maria Strömkvist (S)

6

 

 

7

Emma Nohrén (MP)

6

 

 

8

Jens Holm (V)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.45

3.44

20

Skatteutskottets betänkande SkU7

 

 

 

Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

 

 

 

1

David Lång (SD)

4

 

 

2

Ida Ekeroth (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.10

3.54

21

Skatteutskottets betänkande SkU9

 

 

 

En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

 

 

 

1

Olle Felten (SD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.06

4.00

22

Skatteutskottets betänkande SkU10

 

 

 

Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

4.00

23

Skatteutskottets betänkande SkU11

 

 

 

Informationsutbytesavtal med Guatemala

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

4.00

 

 

 

 

 

24

Skatteutskottets betänkande SkU12

 

 

 

Informationsutbytesavtal med Vanuatu

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

4.00

25

Näringsutskottets betänkande NU2

 

 

 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6 minuter i debatterna om utgiftsområden.

 

 

 

 

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

6

 

 

2

Johan Nissinen (SD)

6

 

 

3

Helena Lindahl (C)

6

 

 

4

Maria Weimer (L)

4

 

 

5

Penilla Gunther (KD)

6

 

 

6

Mattias Jonsson (S)

6

 

 

7

Elisabet Knutsson (MP)

6

 

 

8

Håkan Svenneling (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.46

4.46

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 46 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.