Till innehåll på sidan

Onsdag den 19 oktober 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-10-19

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 19 oktober 2022

Kl.

09.00

Allmänpolitisk debatt

______________________________________________________________________________

Nr

42

Allmänpolitisk debatt

Den allmänpolitiska debatten 2022 börjar onsdagen den 19 oktober kl. 09.00 med fortsättning torsdagen den 20 oktober kl. 12.00.

Debattregler

Ledamöter som anmält sig till debatten har rätt till ett anförande om högst fyra minuter.

För debatten gäller fri replikrätt. Det innebär att alla ledamöter kan begära replik även om man inte har hållit något anförande. Repliktiden är längst 1 minut för första repliken och längst en halv minut för den andra repliken. Talaren som hållit anförandet får motsvarande tid för att svara på replikerna. Anföranden hålls i talarstolen på podiet, repliker tas

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.