Onsdag den 19 oktober 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-10-19

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 19 oktober 2022

Kl.

09.00

 

Allmänpolitisk debatt

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

42

Allmänpolitisk debatt

 

 

 

Den allmänpolitiska debatten 2022 börjar onsdagen den 19 oktober kl. 09.00 med fortsättning torsdagen den 20 oktober kl. 12.00.

 

Debattregler

 

Ledamöter som anmält sig till debatten har rätt till ett anförande om högst fyra minuter.

För debatten gäller fri replikrätt. Det innebär att alla ledamöter kan begära replik även om man inte har hållit något anförande. Repliktiden är längst 1 minut för första repliken och längst en halv minut för den andra repliken. Talaren som hållit anförandet får motsvarande tid för att svara på replikerna. Anföranden hålls i talarstolen på podiet, repliker tas i talarstolarna framför talmannen.

En ledamot kan endast hålla ett anförande i ett ämne eftersom den allmänpolitiska debatten betraktas som en debatt.

Ledamöter som inte anmält sig i förväg kan i kammaren begära ordet för ett anförande och hamnar då sist på talarlistan på torsdag.

 

Klimat, miljö och energipolitik

 

1

Isak From (S)

4

 

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

4

 

3

Lars Engsund (M)

4

 

4

Andrea Andersson Tay (V)

4

 

5

Anders Ådahl (C)

4

 

6

Camilla Brodin (KD)

4

 

7

Elin Söderberg (MP)

4

 

8

Louise Eklund (L)

4

 

9

Jytte Guteland (S)

4

 

10

Elsa Widding (SD)

4

 

11

Thomas Ragnarsson (M)

4

 

12

Christofer Bergenblock (C)

4

 

13

Mattias Vepsä (S)

4

 

14

Joakim Järrebring (S)

4

 

15

Malin Larsson (S)

4

 

16

Sofia Amloh (S)

4

 

Migration och integration

 

1

Johanna Haraldsson (S)

4

 

2

Nima Gholam Ali Pour (SD)

4

 

3

Oliver Rosengren (M)

4

 

4

Tony Haddou (V)

4

 

5

Jonny Cato (C)

4

 

6

Hans Eklind (KD)

4

 

7

Annika Hirvonen (MP)

4

 

Sjukvård och välfärdsfrågor

 

1

Anna-Belle Strömberg (S)

4

 

2

Johan Hultberg (M)

4

 

3

Karin Rågsjö (V)

4

 

4

Torsten Elofsson (KD)

4

 

5

Ulrika Westerlund (MP)

4

 

6

Gustaf Lantz (S)

4

 

7

Ulrika Heindorff (M)

4

 

8

Isabell Mixter (V)

4

 

9

Karin Sundin (S)

4

 

10

Marléne Lund Kopparklint (M)

4

 

11

Louise Thunström (S)

4

 

12

Sofia Skönnbrink (S)

4

 

13

Zara Leghissa (S)

4

 

14

Lena Johansson (S)

4

 

15

Jessica Rodén (S)

4

 

16

Kalle Olsson (S)

4

 

17

Mikael Dahlqvist (S)

4

 

Rättsväsendet

 

1

Lars Isacsson (S)

4

 

2

Mattias Eriksson Falk (SD)

4

 

3

Louise Meijer (M)

4

 

4

Gudrun Nordborg (V)

4

 

5

Ulrika Liljeberg (C)

4

 

6

Ingemar Kihlström (KD)

4

 

7

Rasmus Ling (MP)

4

 

8

Marcus Wennerström (S)

4

 

9

Angelica Lundberg (SD)

4

 

10

Mikael Damsgaard (M)

4

 

11

Aida Birinxhiku (S)

4

 

12

Boriana Åberg (M)

4

 

13

Noria Manouchi (M)

4

 

14

David Josefsson (M)

4

 

15

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

4

 

16

Fredrik Kärrholm (M)

4

 

17

Camilla Brunsberg (M)

4

 

Infrastruktur

 

1

Peder Björk (S)

4

 

2

Thomas Morell (SD)

4

 

3

Maria Stockhaus (M)

4

 

4

Muharrem Demirok (C)

4

 

5

Gudrun Brunegård (KD)

4

 

6

Daniel Helldén (MP)

4

 

7

Johan Andersson (S)

4

 

8

Jimmy Ståhl (SD)

4

 

9

Saila Quicklund (M)

4

 

10

Mathias Bengtsson (KD)

4

 

11

Carina Ödebrink (S)

4

 

12

Patrik Jönsson (SD)

4

 

13

Leonid Yurkovskiy (SD)

4

 

14

Beatrice Timgren (SD)

4

 

15

Robert Stenkvist (SD)

4

 

Närings- och regionalpolitik

 

1

Mathias Tegnér (S)

4

 

2

Pontus Andersson (SD)

4

 

3

Mattias Karlsson i Luleå (M)

4

 

4

Kajsa Fredholm (V)

4

 

5

Elisabeth Thand Ringqvist (C)

4

 

6

Lili André (KD)

4

 

7

Linus Lakso (MP)

4

 

8

Markus Selin (S)

4

 

9

Yasmine Eriksson (SD)

4

 

10

Malin Höglund (M)

4

 

11

Ida Ekeroth Clausson (S)

4

 

12

Peter Ollén (M)

4

 

13

Kristoffer Lindberg (S)

4

 

14

Marie Nicholson (M)

4

 

15

Susanne Nordström (M)

4

 

16

Jesper Skalberg Karlsson (M)

4

 

17

Stefan Olsson (M)

4

 

Arbetsmarknad och ekonomi

 

1

Jamal El-Haj (S)

4

 

2

Lars Beckman (M)

4

 

3

Ilona Szatmári Waldau (V)

4

 

4

Cecilia Engström (KD)

4

 

5

Cecilia Rönn (L)

4

 

6

Eva Lindh (S)

4

 

7

Serkan Köse (S)

4

 

8

Sofie Eriksson (S)

4

 

9

Niklas Karlsson (S)

4

 

10

Markus Kallifatides (S)

4

 

Bostadspolitik

 

1

Leif Nysmed (S)

4

 

2

Roger Hedlund (SD)

4

 

3

Malcolm Momodou Jallow (V)

4

 

4

Larry Söder (KD)

4

 

5

Jan Riise (MP)

4

 

6

Jakob Olofsgård (L)

4

 

7

Amalia Rud Pedersen (S)

4

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.