Onsdag den 17 maj 2017

TalarlistaKammarens talarlista 2017-05-17

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 17 maj 2017

Kl.

09.00

 

Val

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Civilutskottets betänkande CU13

 

 

 

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

 

 

 

1

Caroline Szyber (KD)

8

 

 

2

Johanna Haraldsson (S)

8

 

 

3

Carl-Oskar Bohlin (M)

8

 

 

4

Mikael Eskilandersson (SD)

8

 

 

5

Emma Hult (MP)

6

 

 

6

Ola Johansson (C)

8

 

 

7

Nooshi Dadgostar (V)

8

 

 

8

Robert Hannah (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.02

1.02

17

Civilutskottets betänkande CU20

 

 

 

Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

 

 

 

1

Caroline Szyber (KD)

8

 

 

2

Mats Green (M)

8

 

 

3

Roger Hedlund (SD)

8

 

 

4

Ola Johansson (C)

8

 

 

5

Nooshi Dadgostar (V)

8

 

 

6

Robert Hannah (L)

6

 

 

7

Faradj Koliev (S)

8

 

 

8

Emma Hult (MP)

6

 

 

9

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.10

2.12

18

Socialutskottets betänkande SoU17

 

 

 

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.12

19

Socialutskottets betänkande SoU20

 

 

 

Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning

 

 

 

1

Lennart Axelsson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.06

2.18

20

Utrikesutskottets betänkande UU15

 

 

 

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

 

 

 

1

Margareta Cederfelt (M)

10

 

 

2

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

3

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

4

Hans Linde (V)

8

 

 

5

Birgitta Ohlsson (L)

8

 

 

6

Sofia Damm (KD)

8

 

 

7

Jamal Mouneimne (S)

6

 

 

8

Pernilla Stålhammar (MP)

8

 

 

9

Olle Thorell (S)

6

 

 

10

Emilia Töyrä (S)

6

 

 

11

Anders Österberg (S)

7

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.23

3.41

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 41 min.

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.