Onsdag den 16 februari 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-02-16

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 16 februari 2022

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Debattregler

 

Den utrikespolitiska debatten är uppdelad i två delar-först en inledande del med utrikesministern och partiföreträdare, därefter en andra del med övriga talare som önskar få ordet.

Partiföreträdare
Utrikesministern inleder debatten med att presentera regeringens utrikespolitiska deklaration, anförandet får ta längst 20 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning. Dessa anföranden får vara längst 8 minuter.

På samtliga anföranden föreligger fri replikrätt (partierna i storleksordning).
Duellmetoden tillämpas med repliker på längst 2 minuter respektive 1 minut.

 

Tid för anförande

 

1

Utrikesminister Ann Linde (S)

20

 

2

Hans Wallmark (M)

8

 

3

Aron Emilsson (SD)

8

 

4

Kerstin Lundgren (C)

8

 

5

Håkan Svenneling (V)

8

 

6

Lars Adaktusson (KD)

8

 

7

Joar Forssell (L)

8

 

8

Maria Ferm (MP)

8

 

Uppskattad tid är cirka 4 timmar.

 

 

 

 

1

Utrikespolitisk debatt (forts.)

 

 

 

Debattregler

 

Övriga talare
Efter den inledande debatten får övriga anmälda talare ordet om längst 6 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt. Alla ledamöter och statsråd som finns i kammaren kan begära replik även om de inte hållit huvudanförande eller inte ens står på talarlistan. En talare kan få ordet två gånger i ett replikskifte och varje replik får omfatta längst 1 minut.

 

Övriga talare

Tid till förfogande 6 min

 

1

Olle Thorell (S)

6

 

2

Hans Rothenberg (M)

6

 

3

Markus Wiechel (SD)

6

 

4

Magnus Ek (C)

6

 

5

Yasmine Posio (V)

6

 

6

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

7

Fredrik Malm (L)

6

 

8

Diana Laitinen Carlsson (S)

6

 

9

Margareta Cederfelt (M)

6

 

10

Björn Söder (SD)

6

 

11

Linda Modig (C)

6

 

12

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

 

13

Amineh Kakabaveh (-)

6

 

14

Anders Österberg (S)

6

 

15

Helena Storckenfeldt (M)

6

 

16

Lars Thomsson (C)

4

 

17

Lorena Delgado Varas (V)

6

 

18

Johan Büser (S)

6

 

19

Johan Hultberg (M)

6

 

20

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

 

 

 

 

42

Justitieutskottets betänkande JuU11

 

 

 

Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

 

 

 

1

Petter Löberg (S)

6

 

 

2

Tobias Andersson (SD)

8

 

 

3

Sten Bergheden (M)

8

 

 

4

Johan Hedin (C)

6

 

 

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.36

0.36

43

Justitieutskottets utlåtande JuU50

 

 

 

Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till EU

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.36

44

Socialutskottets betänkande SoU10

 

 

 

Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

 

 

 

1

Yasmine Bladelius (S)

6

 

 

2

Johan Hultberg (M)

6

 

 

3

Clara Aranda (SD)

6

 

 

4

Sofia Nilsson (C)

6

 

 

5

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

6

Pia Steensland (KD)

6

 

 

7

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

8

Margareta Fransson (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

1.24

45

Trafikutskottets betänkande TU3

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.24

46

Trafikutskottets betänkande TU6

 

 

 

Digitaliserings- och postfrågor

 

 

 

1

Jens Holm (V)

8

 

 

2

Maria Stockhaus (M)

8

 

 

3

Jimmy Ståhl (SD)

8

 

 

4

Mikael Larsson (C)

8

 

 

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

6

Helena Gellerman (L)

8

 

 

7

Axel Hallberg (MP)

6

 

 

8

Denis Begic (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.02

2.26

47

Trafikutskottets betänkande TU7

 

 

 

Väg- och fordonsfrågor

 

 

 

1

Jens Holm (V)

8

 

 

2

Elin Gustafsson (S)

8

 

 

3

Sten Bergheden (M)

8

 

 

4

Thomas Morell (SD)

8

 

 

5

Anders Åkesson (C)

8

 

 

6

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

7

Helena Gellerman (L)

8

 

 

8

Axel Hallberg (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

3.30

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 30 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.