Till innehåll på sidan

Onsdag den 14 mars 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-03-14

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 14 mars 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Försvarsutskottets betänkande FöU5

 

 

 

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

 

 

1

Roger Richtoff (SD)

5

 

 

2

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

 

 

3

Mikael Oscarsson (KD)

6

 

 

4

Allan Widman (L)

6

 

 

5

Mattias Ottosson (S)

4

 

 

6

Annicka Engblom (M)

8

 

 

7

Anders Schröder (MP)

6

 

 

8

Daniel Bäckström (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.47

0.47

18

Finansutskottets betänkande FiU25

 

 

 

Statlig förvaltning och statistikfrågor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.47

19

Justitieutskottets betänkande JuU10

 

 

 

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.47

20

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU13

 

 

 

Fiskeripolitik

 

 

 

1

Marianne Pettersson (S)

8

 

 

2

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

 

 

3

Martin Kinnunen (SD)

8

 

 

4

Emma Nohrén (MP)

8

 

 

5

Eskil Erlandsson (C)

8

 

 

6

Jens Holm (V)

8

 

 

7

Lars Tysklind (L)

8

 

 

8

Roland Utbult (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

1.51

21

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU14

 

 

 

Åsnens nationalpark

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.51

 

Totalt anmäld tid 1 tim. 51 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.