Onsdag den 13 mars 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-03-13

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 13 mars 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Val

 

 

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

28

Finansutskottets betänkande FiU33

 

 

 

Extra ändringsbudget för 2019 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

29

Finansutskottets betänkande FiU35

 

 

 

Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

30

Trafikutskottets betänkande TU8

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

31

Socialutskottets betänkande SoU17

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

32

Näringsutskottets utlåtande NU10

 

 

 

Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras

 

 

 

1

Tobias Andersson (SD)

6

 

 

2

Åsa Eriksson (S)

7

 

 

3

Lotta Olsson (M)

6

 

 

4

Lorena Delgado Varas (V)

6

 

 

5

Arman Teimouri (L)

4

 

 

6

Mathias Tegnér (S)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.34

0.34

33

Skatteutskottets betänkande SkU9

 

 

 

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

 

 

 

1

Eric Westroth (SD)

4

 

 

2

Hillevi Larsson (S)

4

 

 

3

Boriana Åberg (M)

6

 

 

4

Per Åsling (C)

4

 

 

5

Joar Forssell (L)

6

 

 

6

Rebecka Le Moine (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.28

1.02

34

Skatteutskottets betänkande SkU11

 

 

 

Företag, kapital och fastighet

 

 

 

1

Sofia Westergren (M)

6

 

 

2

Bo Broman (SD)

6

 

 

3

Per Åsling (C)

6

 

 

4

Tony Haddou (V)

6

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

6

Patrik Lundqvist (S)

6

 

 

7

Joar Forssell (L)

6

 

 

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

1.50

35

Skatteutskottets betänkande SkU12

 

 

 

Punktskatt

 

 

 

1

Boriana Åberg (M)

8

 

 

2

David Lång (SD)

6

 

 

3

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

4

Tony Haddou (V)

4

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

4

 

 

6

Joar Forssell (L)

4

 

 

7

Hillevi Larsson (S)

8

 

 

8

Rebecka Le Moine (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.46

2.36

36

Skatteutskottets betänkande SkU13

 

 

 

Mervärdesskatt

 

 

 

1

Kjell Jansson (M)

4

 

 

2

Eric Westroth (SD)

4

 

 

3

Per Åsling (C)

4

 

 

4

Hampus Hagman (KD)

4

 

 

5

Joar Forssell (L)

4

 

 

6

Sultan Kayhan (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.24

3.00

37

Skatteutskottets betänkande SkU15

 

 

 

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

 

 

 

1

Tony Haddou (V)

8

 

 

2

Peter Persson (S)

8

 

 

3

Jörgen Berglund (M)

6

 

 

4

David Lång (SD)

4

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

6

Joar Forssell (L)

6

 

 

7

Rebecka Le Moine (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.42

3.42

38

Försvarsutskottets betänkande FöU5

 

 

 

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

 

 

1

Pål Jonson (M)

6

 

 

2

Roger Richtoff (SD)

3

 

 

3

Mikael Oscarsson (KD)

4

 

 

4

Allan Widman (L)

4

 

 

5

Niklas Karlsson (S)

4

 

 

6

Daniel Bäckström (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.25

4.07

39

Kulturutskottets betänkande KrU7

 

 

 

Kulturarvsfrågor

 

 

 

1

Christer Nylander (L)

6

 

 

2

Annicka Engblom (M)

8

 

 

3

Aron Emilsson (SD)

8

 

 

4

Per Lodenius (C)

8

 

 

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

6

Roland Utbult (KD)

10

 

 

7

Åsa Karlsson (S)

8

 

 

8

Anna Sibinska (MP)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.06

5.13

40

Konstitutionsutskottets betänkande KU15

 

 

 

Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

 

 

 

1

Marta Obminska (M)

6

 

 

2

Per-Arne Håkansson (S)

6

 

 

3

Per Söderlund (SD)

4

 

 

4

Linda Ylivainio (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.22

5.35

41

Konstitutionsutskottets utlåtande KU23

 

 

 

Granskning av rapporter och meddelande om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

 

 

 

1

Daniel Andersson (S)

6

 

 

2

Erik Ottoson (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.12

5.47

42

Utbildningsutskottets betänkande UbU7

 

 

 

Förskolan

 

 

 

1

Maria Stockhaus (M)

8

 

 

2

Michael Rubbestad (SD)

8

 

 

3

Niels Paarup-Petersen (C)

8

 

 

4

Daniel Riazat (V)

8

 

 

5

Jimmy Loord (KD)

8

 

 

6

Roger Haddad (L)

6

 

 

7

Roza Güclü Hedin (S)

8

 

 

8

Mats Berglund (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.02

6.49

43

Utbildningsutskottets betänkande UbU15

 

 

 

Studiestöd

 

 

 

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

 

 

2

Michael Rubbestad (SD)

8

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

4

Jimmy Loord (KD)

6

 

 

5

Mattias Vepsä (S)

8

 

 

6

Daniel Riazat (V)

8

 

 

7

Mats Berglund (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.50

7.39

 

Totalt anmäld tid 7 tim. 39 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.