Onsdag den 13 juni 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-06-13

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 13 juni 2018

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Partiledardebatt

 

 

 

Debattregler

 

I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande på högst 5 minuter. Anförandena hålls i partistorleksordning. På dessa första anföranden gäller ingen replikrätt.
Därefter följer en andra omgång där samtliga debattdeltagare har rätt att tala i högst 2 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt, och replikerna tas i partistorleksordning.
Repliktiden är på högst 1 minut enligt duellmetoden (dvs. totalt 4 minuter per duell).

Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

 

Tid för anförande i minuter

 

 

Omgång 1
Anförande utan repliker

Omgång 2
Anförande med repliker

 

1

Statsminister Stefan Löfven (S)

7

2

 

2

Ulf Kristersson (M)

7

2

 

3

Jimmie Åkesson (SD)

5

2

 

4

Isabella Lövin (MP)

5

2

 

5

Annie Lööf (C)

5

2

 

6

Jonas Sjöstedt (V)

5

2

 

7

Jan Björklund (L)

5

2

 

8

Andreas Carlson (KD)

5

2

 

Beräknad tid för debatten är cirka tre timmar och 30 minuter

 

 

 

 

41

Socialutskottets betänkande SoU25

 

 

 

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

 

 

 

1

Tobias Billström (M)

8

 

 

2

Julia Kronlid (SD)

8

 

 

3

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

4

Maj Karlsson (V)

8

 

 

5

Christina Örnebjär (L)

10

 

 

6

Emma Henriksson (KD)

8

 

 

7

Yasmine Larsson (S)

8

 

 

8

Jan Lindholm (MP)

8

 

 

9

Statsrådet Lena Hallengren (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.14

1.14

42

Justitieutskottets betänkande JuU35

 

 

 

En mer heltäckande terrorismlagstiftning

 

 

 

1

Anders Hansson (M)

4

 

 

2

Adam Marttinen (SD)

6

 

 

3

Johan Hedin (C)

4

 

 

4

Linda Snecker (V)

4

 

 

5

Roger Haddad (L)

6

 

 

6

Andreas Carlson (KD)

4

 

 

7

Sultan Kayhan (S)

4

 

 

8

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.38

1.52

43

Justitieutskottets betänkande JuU36

 

 

 

Ny kamerabevakningslag

 

 

 

1

Tomas Tobé (M)

4

 

 

2

Johan Hedin (C)

4

 

 

3

Linda Snecker (V)

4

 

 

4

Roger Haddad (L)

4

 

 

5

Andreas Carlson (KD)

4

 

 

6

Patrick Reslow (-)

6

 

 

7

Helene Petersson i Stockaryd (S)

4

 

 

8

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.36

2.28

44

Justitieutskottets betänkande JuU37

 

 

 

Brottsdatalag

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.28

45

Justitieutskottets betänkande JuU38

 

 

 

Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.28

46

Justitieutskottets betänkande JuU39

 

 

 

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

 

 

 

1

Linda Snecker (V)

4

 

 

2

Sultan Kayhan (S)

4

 

 

3

Roger Haddad (L)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.12

2.40

47

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU4

 

 

 

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

 

 

1

Roger Richtoff (SD)

8

 

 

2

Allan Widman (L)

8

 

 

3

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

8

 

 

4

Kenneth G Forslund (S)

8

 

 

5

Valter Mutt (MP)

4

 

 

6

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

7

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

8

Sofia Damm (KD)

6

 

 

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

7

 

 

10

Alexandra Völker (S)

6

 

 

11

Hans Wallmark (M)

6

 

 

12

Kent Härstedt (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.23

4.03

48

Finansutskottets betänkande FiU46

 

 

 

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

4.03

49

Finansutskottets betänkande FiU40

 

 

 

Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

4.03

50

Skatteutskottets betänkande SkU25

 

 

 

Nya skatteregler för företagssektorn

 

 

 

1

Dennis Dioukarev (SD)

5

 

 

2

Linda Snecker (V)

8

 

 

3

Olle Felten (-)

10

 

 

4

Per Åsling (C)

8

 

 

5

Jörgen Hellman (S)

8

 

 

6

Cecilia Widegren (M)

6

 

 

7

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

8

Mathias Sundin (L)

8

 

 

9

Larry Söder (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.05

5.08

51

Skatteutskottets betänkande SkU26

 

 

 

Mervärdesskatteregler för vouchrar

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

5.08

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 8 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.