Måndag den 21 juni 2021

TalarlistaKammarens talarlista 2021-06-21

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Måndagen den 21 juni 2021

Kl.

10.00

 

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

 

 

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Skatteutskottets betänkande SkU27

 

 

 

Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

9

Skatteutskottets betänkande SkU29

 

 

 

Redovisning av skatteutgifter 2021

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

10

Civilutskottets betänkande CU16

 

 

 

Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

 

 

 

1

Emma Hult (MP)

6

 

 

2

Elin Lundgren (S)

6

 

 

3

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

6

 

 

4

Mikael Eskilandersson (SD)

8

 

 

5

Martina Johansson (C)

6

 

 

6

Jon Thorbjörnson (V)

4

 

 

7

Larry Söder (KD)

6

 

 

8

Malin Danielsson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

0.48

11

Civilutskottets betänkande CU21

 

 

 

Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

 

 

 

1

Angelica Lundberg (SD)

5

 

 

2

Sanne Lennström (S)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.10

0.58

12

Civilutskottets betänkande CU22

 

 

 

Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

 

 

 

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

 

 

2

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

3

Larry Söder (KD)

6

 

 

4

Leif Nysmed (S)

4

 

 

5

Ola Johansson (C)

6

 

 

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

 

 

7

Malin Danielsson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.40

1.38

13

Civilutskottets betänkande CU23

 

 

 

Klimatdeklaration för byggnader

 

 

 

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

4

 

 

2

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

3

Emma Hult (MP)

12

 

 

4

Leif Nysmed (S)

4

 

 

5

Ola Johansson (C)

4

 

 

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

 

 

7

Malin Danielsson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.42

2.20

14

Civilutskottets betänkande CU24

 

 

 

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

 

 

 

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

4

 

 

2

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

3

Larry Söder (KD)

4

 

 

4

Leif Nysmed (S)

4

 

 

5

Ola Johansson (C)

4

 

 

6

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

 

 

7

Malin Danielsson (L)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.32

2.52

15

Trafikutskottets betänkande TU16

 

 

 

Framtidens infrastruktur

 

 

 

1

Jens Holm (V)

8

 

 

2

Teres Lindberg (S)

10

 

 

3

Maria Stockhaus (M)

10

 

 

4

Jimmy Ståhl (SD)

8

 

 

5

Anders Åkesson (C)

8

 

 

6

Magnus Jacobsson (KD)

12

 

 

7

Helena Gellerman (L)

8

 

 

8

Emma Berginger (MP)

8

 

 

9

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

10

 

 

10

Mikael Larsson (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.26

4.18

16

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU22

 

 

 

Utfodring av vilt

 

 

 

1

Isak From (S)

10

 

 

2

John Widegren (M)

8

 

 

3

Runar Filper (SD)

8

 

 

4

Peter Helander (C)

8

 

 

5

Elin Segerlind (V)

8

 

 

6

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

7

Nina Lundström (L)

10

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.08

5.26

17

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU23

 

 

 

Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

 

 

 

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

 

 

2

Martin Kinnunen (SD)

8

 

 

3

Jens Holm (V)

8

 

 

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

5

Markus Selin (S)

8

 

 

6

Magnus Ek (C)

6

 

 

7

Helena Gellerman (L)

8

 

 

8

Emma Berginger (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.02

6.28

18

Utbildningsutskottets betänkande UbU14

 

 

 

Högskolan

 

 

 

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

 

 

2

Robert Stenkvist (SD)

9

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

 

 

5

Pia Steensland (KD)

6

 

 

6

Maria Nilsson (L)

8

 

 

7

Gunilla Svantorp (S)

8

 

 

8

Mats Berglund (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.59

7.27

 

Totalt anmäld tid 7 tim. 27 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.