Måndag den 11 juni 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-06-11

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Måndagen den 11 juni 2018

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Socialutskottets betänkande SoU20

 

 

 

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

 

 

 

1

Emma Henriksson (KD)

8

 

 

2

Jenny Petersson (M)

8

 

 

3

Mikael Eskilandersson (SD)

8

 

 

4

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

5

Karin Rågsjö (V)

8

 

 

6

Barbro Westerholm (L)

8

 

 

7

Kristina Nilsson (S)

6

 

 

8

Jan Lindholm (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.58

0.58

17

Socialutskottets betänkande SoU35

 

 

 

Nationell läkemedelslista

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.58

18

Socialutskottets betänkande SoU31

 

 

 

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.58

19

Civilutskottets betänkande CU32

 

 

 

Fler bygglovsbefriade åtgärder

 

 

 

1

Lars Tysklind (L)

5

 

 

2

Åsa Eriksson (S)

4

 

 

3

Ola Johansson (C)

6

 

 

4

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.25

1.23

20

Civilutskottets betänkande CU14

 

 

 

Modernare adoptionsregler

 

 

 

1

Caroline Szyber (KD)

6

 

 

2

Thomas Finnborg (M)

6

 

 

3

Mikael Eskilandersson (SD)

6

 

 

4

Ola Johansson (C)

6

 

 

5

Christina Örnebjär (L)

8

 

 

6

Hillevi Larsson (S)

6

 

 

7

Jan Lindholm (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.46

2.09

21

Civilutskottets betänkande CU29

 

 

 

Ny paketreselag och ny resegarantilag

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.09

22

Försvarsutskottets betänkande FöU14

 

 

 

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

 

 

 

1

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

2

Mikael Jansson (-)

8

 

 

3

Allan Widman (L)

5

 

 

4

Kalle Olsson (S)

8

 

 

5

Beatrice Ask (M)

8

 

 

6

Roger Richtoff (SD)

4

 

 

7

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.49

2.58

23

Försvarsutskottets betänkande FöU15

 

 

 

Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering

 

 

 

1

Mikael Jansson (-)

4

 

 

2

Peter Jeppsson (S)

4

 

 

3

Jan R Andersson (M)

4

 

 

4

Roger Richtoff (SD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.16

3.14

24

Försvarsutskottets betänkande FöU16

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

3.14

25

Justitieutskottets betänkande JuU30

 

 

 

En ny strafftidslag

 

 

 

1

Linda Snecker (V)

8

 

 

2

Lawen Redar (S)

6

 

 

3

Jan Lindholm (MP)

6

 

 

4

Johan Hedin (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.26

3.40

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 40 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.