Till innehåll på sidan

Tillkännagivande (2022:945) av Ålands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012

SFS nr: 2022:945
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-06-16
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen tillkännager att den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012 i enlighet med artikel 16 i konventionen trätt i kraft för Åland den 1 maj 2014.

Konventionen, som trädde i kraft den 1 maj 2014, har antagits som lag här i landet genom lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet.