Tillkännagivande (2011:941) av uppgift om Riksbankens referensränta

artal
2011
utfardad
2011-06-30
utdrag
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli - 31 december 2011 är 2,0

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2011:941
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2011-06-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli - 31 december 2011 är 2,0 procent.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.