Till innehåll på sidan

Tillkännagivande (2006:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr: 2006:1
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2005-12-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2006 är 1,5 procent.