Riksbankens föreskrifter (1993:386) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor;

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1993:386
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 1993-05-13
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Med anledning av att det år 1993 är 20 år sedan Carl XVI Gustaf blev Sveriges konung skall minnesmynt med nominella värden ettusen och två hundra kronor ges ut.

2 §   Minnesmyntet med ett nominellt värde av ettusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 5,8 gram och en diameter av 21 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 6 gram.

3 §   Minnesmyntet med ett nominellt värde av ettusen kronor skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften upptill "CARL XVI GUSTAF" och nedtill "SVERIGES KONUNG I 20 ÅR".

På frånsidan en bild av Erik XIV: s kröningskrona och upptill omskriften Konungens valspråk "FÖR SVERIGE I TIDEN" samt nedtill "1 000 KR 1993" omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "D" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn. Närmast kanten, såväl på framsidan som på frånsidan, en ornering av små bågar.

Randen skall vara slät.

4 §   Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 §   Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften upptill "CARL XVI GUSTAF" och nedtill "SVERIGES KONUNG I 20 ÅR".

På frånsidan en bild av Erik XIV: s kröningskrona och upptill omskriften Konungens valspråk "FÖR SVERIGE I TIDEN" samt nedtill "200 KR 1993" omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "D" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn. Närmast kanten, såväl på framsidan som på frånsidan, en ornering av små bågar.

Randen skall vara slät.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.