Till innehåll på sidan

Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

SFS nr: 2017:209
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2017-03-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:975
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regionen ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år inleds. Lag (2019:975).

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om hälsoundersökningar.