Till innehåll på sidan

Lag (2015:478) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om validering och om avgift för ansökan som avser kvalifikationer för livslångt lärande

SFS nr: 2015:478
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2015-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:911
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om validering av en persons kunnande.
Lag (2022:911).

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för en ansökan om att få ett beslut om vilken nivå en kvalifikation motsvarar i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande. Lag (2022:911).