Lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2014:1031
Departement/myndighet: Finansdepartementet B
Utfärdad: 2014-07-10
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Av Sveriges riksbank utgivna mynt enligt nedan angivna författningar ska upphöra att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av juni 2017.

Mynt på 1-krona som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt, Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på en krona med anledning av millenniumskiftet, Riksbankens föreskrifter (2008:860) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige och Riksbankens föreskrifter (2013:160) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef.

Mynt på 2-kronor som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt.

Mynt på 5-kronor som präglats med stöd av lagen (1873:31) om rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.