Lag (2006:909) om skatt på flygresor

artal
2006
utfardad
2006-06-08
text2
Utgår genom SFS 2006:1390.
utdrag

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2006:909
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2006-06-08
Övrig text: Utgår genom SFS 2006:1390.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.