Till innehåll på sidan

Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer

SFS nr: 2006:516
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2006-06-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Anspråk på ersättning, som utgör en del av säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387) och som kan betalas ut till vittnen och andra hotade personer, får inte utmätas för den ersättningsberättigades skulder. I fråga om förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut tillämpas 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.