Lag (1989:253) om allmänna helgdagar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1989:253
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1989-05-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2004:1320
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning

söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen,
nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul, även när de inte infaller på en söndag,
långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag.
Lag (2004:1320).

2 §   Av de i 1 § angivna helgdagarna infaller

nyårsdagen     den 1 januari
trettondedag jul    den 6 januari
långfredagen    fredagen närmast före påskdagen
påskdagen      söndagen närmast efter den fullmåne
      som infaller på eller närmast efter
      den 21 mars
annandag påsk    dagen efter påskdagen
Kristi himmelsfärdsdag sjätte torsdagen efter
      påskdagen
pingstdagen     sjunde söndagen efter påskdagen
nationaldagen    den 6 juni
midsommardagen   den lördag som infaller under tiden
den 20-26 juni

alla helgons dag    den lördag som infaller under tiden
      den 31 oktober-6 november
juldagen      den 25 december
annandag jul    den 26 december.
Lag (2004:1320).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.