Till innehåll på sidan

Förordning (2022:903) om registrering av idéburna organisationer

SFS nr: 2022:903
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-06-09
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer.

Registreringsmyndighet

2 §   Kammarkollegiet är registreringsmyndighet enligt lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer.

Avgifter

3 §   Avgifter som tas ut enligt 7 § lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer ska täcka Kammarkollegiets kostnader för registrering och tillsyn enligt den lagen.

Tillsyn

4 §   Kammarkollegiet ska göra en anmälan till Polismyndigheten om det kan misstänkas att brott har begåtts enligt 14 § lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer.

Bemyndiganden

5 §   Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om
   1. storleken på de avgifter som ska tas ut enligt 7 § lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer,
   2. tillsyn enligt lagen om registrering av idéburna organisationer, och
   3. verkställigheten av lagen om registrering av idéburna organisationer och denna förordning.