Till innehåll på sidan

Förordning (2022:593) om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning

SFS nr: 2022:593
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-05-25
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om regional indelning och gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt.

2 §   Myndigheten ska ha en regional indelning som omfattar
   1. Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län,
   2. Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län,
   3. Gotlands och Stockholms län,
   4. Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län,
   5. Hallands och Västra Götalands län, och
   6. Blekinge, Kronobergs och Skåne län.