Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1597) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2023

SFS nr: 2022:1597
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-12-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 0,14 procent för år 2023.