Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1593
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-11-24
Upphävd: 2023-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:324
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2023:
   1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 12 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.
   2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 181 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 §   Skatt ska inte betalas med högre belopp än 497 kronor per skattepliktig vara.


Övergångsbestämmelser

2023:324
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.
   2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.