Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2023

SFS nr: 2022:1590
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-11-24
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 39,2 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2023.