Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1441) om riktålder för pension för år 2028

SFS nr: 2022:1441
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-11-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Riktåldern för pension enligt 2 kap. 10 a-10 c §§ socialförsäkringsbalken ska vara 67 år för år 2028.