Förordning (2022:1438) om inkomstindex för år 2023

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1438
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-11-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Inkomstindexet enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 203,13 för år 2023.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.