Förordning (2022:1437) om inkomstbasbelopp för år 2023

artal
2022
utfardad
2022-11-03
utdrag
1 § Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 74 300 kronor för år

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1437
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-11-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 74 300 kronor för år 2023.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.