Till innehåll på sidan

Förordning (2022:1056) om undantag från vissa bestämmelser om uthyrning i investeringsstödsförordningarna

SFS nr: 2022:1056
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad: 2022-06-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller undantag från vissa av bestämmelserna i investeringsstödsförordningarna
   - förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande, och
   - förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

2 §   Bostäder som färdigställts och beviljats stöd enligt 17 § förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande, eller 16 § förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, före den 1 juni 2023 får hyras ut till Migrationsverket eller en kommun i syfte att tillhandahålla boenden för
   - asylsökande, eller
   - personer som har ansökt om, eller som har beviljats, uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet.

3 §   Bostäderna får hyras ut trots
   1. bestämmelserna i 3 § investeringsstödsförordningarna,
   2. bestämmelserna i 9 § första stycket 1 och 3 investeringsstödsförordningarna, och
   3. eventuella övriga villkor som ett beslut om stöd förenats med enligt 17 § andra stycket förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande, eller 16 § andra stycket förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

4 §   Bostäderna får endast hyras ut om
   1. uthyrningen anmälts till länsstyrelsen inom två veckor från det att hyresavtalet ingåtts,
   2. avtalet har bifogats anmälan,
   3. avtalet har ingåtts före den 1 juni 2023, och
   4. avtalet inte avser en tidsperiod som är längre än tre år.

5 §   En stödmottagare är inte återbetalningsskyldig på grund av att bostäderna vid uthyrning enligt denna förordning används för annat ändamål eller på andra villkor än vad som följer av investeringsstödsförordningarna.