Till innehåll på sidan

Förordning (2021:1238) om undantag från bestämmelser om ansökan om smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2021:1238
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2021-12-16
Tidsbestämd: 2022-04-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   När det gäller ansökan om smittbärarpenning som grundas på ett beslut eller förhållande som avses i 46 kap. 5 § första stycket socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen covid-19, ska bestämmelsen i 110 kap. 24 § samma balk inte tillämpas. Detsamma gäller ansökan om resekostnadsersättning enligt 46 kap. 20 § socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen covid-19.

Första stycket gäller endast när det är fråga om beslut eller andra åtgärder för smittskydd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.


Övergångsbestämmelser

2021:1238
   1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2021.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av mars 2022.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för smittbärarpenning och resekostnadsersättning som avser tid före den 1 april 2022.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.