Till innehåll på sidan

Förordning (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

artal
2020
utfardad
2020-03-30
andrattillochmed
t.o.m. SFS 2020:751
tidsbestamd
2020-10-01 00:00:00
utdrag
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som syftar till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 till personer som vistas i vissa boenden för äldre. Förordningen är meddelad med stöd av 16 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453). 2 § Besök till den som bor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:163
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-03-30
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:751
Tidsbestämd: 2020-10-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som syftar till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 till personer som vistas i vissa boenden för äldre.

Förordningen är meddelad med stöd av 16 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453).

2 §   Besök till den som bor i en sådan boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra eller tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller i motsvarande boendeform i 7 kap. 1 § första stycket 2 samma lag är förbjudet.

Första stycket gäller inte den som i sin yrkesutövning har behov av att vistas i ett sådant boende.

3 §   En person under 18 år får, trots förbudet mot besök i 2 §, besöka förälder eller någon annan som han eller hon varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med. Detta gäller dock endast om den verksamhetsansvarige bedömer att risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet.

4 §   Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet mot besök om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet.

5 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.