Till innehåll på sidan

Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2019:224
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-05-02
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:258
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana avgifter för unika identitetsmärkningar som avses i 11 kap. 19 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

2 §   De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

3 §   Avgift får tas ut i de fall som framgår av denna förordning.

Avgiftens storlek

4 §    /Upphör att gälla U:2024-06-04/ För varje unik identitetsmärkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut.

Folkhälsomyndigheten eller den som enligt 3 kap. 3 § andra stycket förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter är id-utfärdare ska ta ut avgiften.
Förordning (2019:333).

4 §    /Träder i kraft I:2024-06-04/ För varje unik identitetsmärkning tas en avgift om 0,003453 kronor ut.

Folkhälsomyndigheten eller den som enligt 3 kap. 3 § andra stycket förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter är id-utfärdare ska ta ut avgiften.
Förordning (2024:258).

Verkställighetsföreskrifter

5 §   Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:333).

6 §   Har betecknats 5 § genom förordning (2019:333).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.