Förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2014:570
Departement/myndighet: Finansdepartementet K
Utfärdad: 2014-06-12
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1101
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Förordningen tillämpas dock inte på kommittéer och särskilda utredare som omfattas av 1 § kommittéförordningen (1998:1474).

2 §   Innan en förvaltningsmyndighet beslutar föreskrifter som vid tillämpningen kan få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller regioner som inte är oväsentliga, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av
   1. förslaget till föreskrifter, och
   2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget. Förordning (2019:1101).

3 §   Innebär det fara för miljön, rikets säkerhet, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om föreskrifterna inte beslutas, får regeringens medgivande inhämtas i efterhand.

4 §   Att regeringens medgivande inte har inhämtats utgör inte hinder mot att föreskrifter tillämpas.

5 §   Ekonomistyrningsverket ska svara för vägledning och rådgivning med anledning av denna förordning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.