Förordning (2010:1491) om handel med sälprodukter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:1491
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2010-11-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:10
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter.
Förordning (2017:10).

2 §   Har upphävts genom förordning (2017:10).

3 §   Statens jordbruksverk är den behöriga myndighet som ska utföra uppgifter enligt artikel 6.1 a i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850. Förordning (2017:10).

4 §   Jordbruksverket får meddela verkställighetsföreskrifter som kompletterar verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850. Förordning (2017:10).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.